Darbs Norvēģijā

Uzzini visu par darbu Norvēģijā – kas jāzina un jādara, lai varētu strādāt.Galvenās darba meklēšanas iespējas:

Laikraksti

www.norske-aviser.com
www.aftenposten.no

Internets

www.jobbdirekte.no
www.jobb24.no
www.finn.no
www.stillinger.no
www.gulesider.no

 • Norvēģijas Darba un labklājības pārvalde/Norvēģijas Nodarbinātības dienests (Arbeids- og velferdsforvaltningen jeb NAV) www.nav.noinformācija par darba tirgus situāciju, darba iespējām un piedāvātajām brīvajām darba vietām. Aktuālos darba piedāvājumus varat apskatīt sekojot saitei: Ledige stillinger (Darba piedāvājumi). Darba piedāvājumus iespējams atlasīt pēc darba nozares un reģiona, kā arī pēc profesijas – ierakstot ailē Søk etter stillinger… meklējamās vakances profesijas nosaukumu norvēģu vai angļu valodā. Lai apskatītu darba piedāvājumus, kuri ir publicēti angļu valodā, meklēšanas ailē Søk etter stillinger… ierakstiet English. Nospiediet meklēšanas taustiņu – Søk.
 • Norvēģijas Nodarbinātības dienesta servisa centrs (00 47) 75 42 64 04 (zvanīt darba dienās no pulksten 8.00 līdz pulksten 15.30) – informācija par brīvajām darba vietām. (Pirms sazināšanās būtu vēlams zināt, kurā Norvēģijas reģionā un kādā profesijā vēlaties strādāt).
 • Norvēģijas EURES

www.nav.no/eures – padomi un konsultācijas par nodarbinātības iespējām, par darba un dzīvošanas nosacījumiem Norvēģijā.

Ieteikumi darba meklētājiem – ieteikumi darba meklēšanai Norvēģijā, CV sagatavošanai, darba intervijai.

Profesijas un nozares – informācija par darba tirgus situāciju un darba iespējām vairākās uzņēmējdarbības nozarēs.

 • Norvēģijas oficiālais ceļvedis „Darbs Norvēģijā” www.nav.no/workinnorway – informācija par darba meklēšanu un uzsākšanu un biznesa aktivitāšu veikšanu Norvēģijā

 

PIEKĻUVE DARBA TIRGUM

Latvijas pilsoņiem ir brīva piekļuve Norvēģijas darba tirgum un darbam Norvēģijā nav nepieciešamas darba atļaujas.

 • Latvijas nepilsoņiem ir ierobežota piekļuve Norvēģijas darba tirgum un darbam Norvēģijā nepieciešama Norvēģijas Imigrācijas direktorāta izsniegta uzturēšanās atļauja ar tiesībām strādāt. Minēto atļauju galvenokārt iespējams saņemt darba tirgū pieprasītiem kvalificētiem speciālistiem, zinātniekiem, pētniekiem un sezonas darbu strādniekiem.

Norvēģijas Imigrācijas direktorāta informācija: Darbs un uzturēšanās

UZTURĒŠANĀS NOSACĪJUMI

Latvijas pilsoņi bez uzturēšanās reģistrācijas var strādāt un uzturēties Norvēģijā līdz 3 mēnešiem.

 • Lai uzturētos Norvēģijā ilgāk par 3 mēnešiem ir jāveic uzturēšanās reģistrācija. Vispirms nepieciešams aizpildīt reģistrācijas pieteikumu Norvēģijas Imigrācijas direktorāta mājas lapā sadaļā „Application portal Norway”. Pēc pieteikuma aizpildīšanas noteiktajā datumā būs jāierodas vietējā policijas iecirknī vai ārvalstnieku pakalpojumu centrā, ja uzturaties Oslo, Kirkenesas un Stavangeras pilsētās, lai saņemtu uzturēšanās reģistrācijas sertifikātu.
 • Ja Latvijas pilsonis reģistrējas Norvēģijas nodarbinātības dienestā (NAV), kā darba meklētājs, tad bez uzturēšanās reģistrācijas var uzturēties Norvēģijā līdz 6 mēnešiem.
 • Latvijas nepilsoņi drīkst brīvi iebraukt un uzturēties Norvēģijā līdz 3 mēnešiem. Taču nepilsoņi Norvēģijā nedrīkst strādāt bez Norvēģijas Imigrācijas direktorāta izsniegtas uzturēšanās atļaujas ar tiesībām strādāt.
 • Ja Latvijas nepilsonis dodas uz Norvēģiju kopā ar ģimenes locekli vai pie ģimenes locekļa, kurš ir Latvijas vai citas ES/EEZ valsts pilsonis, tad nepilsonis var uzturēties un strādāt Norvēģijā uz ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās atļaujas pamata un nav nepieciešams formēt uzturēšanās atļauju ar tiesībām strādāt. Šajā gadījumā nepilsonim ierodoties Norvēģijā Imigrācijas direktorātā jāiesniedz pieteikums un dokumenti ES pilsoņa ģimenes locekļa uzturēšanās kartes saņemšanai.

 

Lai saņemtu informāciju par spēkā esošajiem noteikumiem uzturēšanās jautājumos Norvēģijā, var sazināties ar Norvēģijas vēstniecību www.norvegija.lv vai ar Norvēģijas Imigrācijas direktorāta informācijas dienestu www.udi.no (tālrunis (00 47) 23 35 16 00
KĀ PIETEIKTIES DARBĀ?

Viens no populārākajiem veidiem, lai pieteiktos darbā Norvēģijā ir CV un pieteikuma sūtīšana. CV pamatā ir jābūt rakstītam norvēģu vai angļu valodā.

CV sastādīšana:

 • CV ir jābūt datorrakstā un tā apjomam nevajadzētu pārsniegt divas A4 formāta lapas.
 • Viena no svarīgākajām CV sadaļām ir – „Darba pieredze”. Šajā sadaļā īsi aprakstiet iepriekšējo / pašreizējo darba pieredzi un amata pienākumus, kuri varētu būt noderīgi nākošajam darbam.
 • Sadaļa – „Izglītība”. Noderīgi ir izskaidrot un īsi aprakstīt iegūtās izglītības saturu (galvenie studiju priekšmeti, iegūtās prasmes un kvalifikācijas, kas varētu būt noderīgas nākošajam darbam).
 • „Rekomendācijas un atsauksmes”. Svarīgi ir nodrošināt vismaz divas rekomendācijas vai atsauksmes no iepriekšējiem vai pašreizējiem darba devējiem. CV norādiet rekomendācijas sniedzēja kontaktinformāciju (amats, tālruņa numurs, valodas, kurās runā). Vēlams, lai rekomendācijas sniedzējs pārzinātu angļu valodu.

CV sastādīšanai varat lietot Eiropas standarta CV – „Europass CV”

Informācija par strādāšanu Norvēģijā

Darba laiks:

 • Pilna darba nedēļa (Heltid) ir 37.5 stundas. Šajās stundās netiek ierēķināta pusdienu pauze.
 • Ja darba laiks ir mazāks nekā 37.5 stundas, tad tas uzskatāms par nepilnas slodzes darbalaiku (Deltid)

Slimošana:
Ja darba ņēmējs ir saslimis, tad viņa pienākums ir brīdināt darba devēju nekavējoties. Ja darbs tiek kavēts ne vairāk kā trīs dienas, darba ņēmējs pats var uzrakstīt slimības ziņojumu (egenmelding). Ja slimības laiks pārsniedz trīs dienas, nepieciešama ārsta izziņa (sykmelding).

Personīgos slimības ziņojumus (egenmelding) var izmantot līdz 3 dienām 4 reizes gadā

Kam pievērst uzmanību, sākot darba attiecības

1. Darba līgums (arbeidsvatale)

Norvēģijas Darba un Vides likuma (Arbeidsmiljøloven) §14 – 5 nosaka, ka darbiniekam, uzsākot darba attiecības, jāsaņem parakstīts darba līgums nekavējoties, vēlākais pieļaujamais termiņš – 1 mēnesis pēc darba attiecību sākšanās. Ja darba kontrakts paredz darba attiecības uz laiku, mazāku kā 1 mēnesis, tad kontrakts jāsaņem nekavējoties.

2. Stundu uzskaites lapas (timelister)

Nostrādāto stundu uzskaite jāveic regulāri, parasti uz darba devēja izsniegtas veidlapas. Ja darba devējs šādas veidlapas neizsniedz, svarīgi veikt šos pierakstus pašam. Stundu uzskaites lapas katru nedēļu/mēnesi jāiesniedz darba devējam parakstīšanai. Obligāti jāpatur sev parakstītās uzskaites lapas kopija!

Darba uzskaite veicama visās darba vietās un visām profesijām. Dažās darba vietās tas tiek veikts, aizpildot papīra veidlapas, citās – reģistrējot stundu uzskaiti elektroniski.

3. Algas lapiņas

Par katru algas izmaksu jāsaņem rakstiska atskaite – algas lapiņa, kurā redzamas stundas, par kurām veikts aprēķins:

 • nopelnītā brutto alga (pirms nodokļu atvilkuma);
 • izmaksātā netto alga;
 • atvilktie nodokļi un iekrātā atvaļinājuma alga.

Šīs lapiņas ir ļoti svarīgas! Konflikta gadījumā ar darba devēju tās ir vienīgais pierādījums, ka neesat, piemēram, apzināti izvairījies no nodokļu maksāšanas. Darba un Vides likuma §14 – 15 (5) uzliek darba devējam par pienākumu izsniegt šīs algas lapiņas nekavējoties, saistībā ar algas izmaksas datumu.

4. Nodokļu karte

Darba devēja pienākums ir atskaitīt no darba ņēmēja algas nodokļus un gādāt, lai tie tiktu iemaksāti valsts kasē. Lai darba devējs to varētu izdarīt, viņam no darba ņēmēja jāsaņem nodokļu karte (skattekort). Šo karti var saņemt, griežoties tuvākajā nodokļu iestādē (Skatteetaten). Tomēr to var darīt tikai pēc tam, kad saņemts darba līgums un veikta piereģistrēšanās policijā.

Noderīgas saites

Valsts institūcijas

Norvēģijas imigrācijas direktorāts
www.udi.no

Norvēģijas darba inspekcija
www.arbeidstilsynet.no

Norvēģijas nodokļu administrācija
www.skatteetaten.no

Norvēģijas muita
www.toll.no

Mājokļa atrašana

www.hihostels.no
http://hotels.norway-bookings.com
www.tinde.no
www.aftenposten.no
www.finn.no
www.infonorway.com
www.gulesider.no

Transports

Informācija par nokļūšanu līdz Norvēģijai
www.visitnorway.com

Norvēģijas aviokompānijas
www.sas.no
www.norwegian.no

Vilcienu satiksme
www.nsb.no

Vispārēja informācija par Norvēģiju
www.regjeringen.no
www.visitnorway.com
www.visitoslo.com
www.norge.no

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.