Vai jauniešiem vasarā būtu jāstrādā? Padomi vecākiem

Pirmie divi vasaras mēneši ir piemērots brīdis, lai atskatītos kā vecāki un bērni tos pavadījuši. Vai jauniešiem paralēli atpūtai ir bijusi iespēja arī strādāt? Ja ne, tad varbūt vēl augustā ir iespējams gūt jaunu darba pieredzi vai vismaz kopīgi nospraust mērķus nākamajam gadam. «Statoil Fuel & Retail Biznesa» atbalsta departamenta direktore Zanda Šmate dalās ar padomiem vecākiem, kas vēlas iedrošināt jauniešus spert pirmos soļus karjeras veidošanā.

Cik daudzi no Jums ir aizdomājušies, ka tieši skolēnu brīvlaiks ir īstais brīdis, lai ar bērnu pārrunātu viņa nākotnes plānus un spertu pirmos soļus to sasniegšanai? Nav svarīgi, vai Jūsu atvase mācās piektajā klasē vai tikko beigusi vidusskolu, – pamati, kas tiks ielikti tagad, būs izšķiroši, kad bērns meklēs pirmo darbavietu. Mūsu pieredze darbā ar jauniešiem ir dažāda. Vēl nesen kāds jaunais kolēģis savu neierašanos darbā skaidroja ar to, ka viņam strādāt vienkārši ir apnicis un viņš nemaz nedomāja kādu par to pabrīdināt. Pārsteidzošākais, ka šādas situācijas atkārtojas, un ne jau darba devēja rājiens vai aizrādījums spēs to mainīt. Atbildība un cieņa pret darbu ir jāmāca no bērnības. Tāpēc ļoti nozīmīga ir vecāku palīdzība, piemēram, motivējot bērnus pievienoties kādai nevalstiskajai organizācijai vai pievērsties vaļaspriekam, kur svarīgs ilgtermiņa ieguldījums un pienākuma apziņa. Tā var būt atbildības uzņemšanās par jaunākajiem brāļiem un māsām, vai arī mājdzīvnieku. Lai arī šīs īpašības šķiet pašsaprotamas, aizvien vairāk dzirdam par 21. gadsimta prasmēm, kuras jāattīsta, piemēram, kritiskā un radošā domāšana, sociālās prasmes, kas ietver lēmumu pieņemšanu, prasmi meklēt kompromisus, plānot laiku un uzņemties atbildību, kā arī zināšanas par tehnoloģijām un to pielietojumu. To skolā nemāca, bet, darbadevējam tas ir vajadzīgs, tāpēc jebkura pieredze, tostarp, darbs vasarā palīdzēs šīs iemaņas izkopt.

 Daudzpusīgs darbs palīdz sevi izzināt

Ko Jūsu bērns atbild, kad jautājat par nākotnes profesiju? Ja bērnudārzniekiem atbildes ir skaidras – ugunsdzēsējs, kosmonauts vai šoferis, tad jauniešu biežākā atbilde ir: «Es vēl nezinu, kas gribu būt un ko darīšu.» Tāpēc būtiski palīdzēt izvēlēties darbu, kas sniedz plašas zināšanas par dažādām nozarēm un ļauj saprast, kas padodas vislabāk.

Par darba līgumu skolā nemāca

Vecākiem tāpat kā bērniem ir savs priekšstats par to, ko nozīmē darba attiecības. Mums apkārt ir daudz gadījumu, kad iedzīvotāji ziņo par aplokšņu algām, pārstrādātām darba stundām, netaisnīgu samaksu un citiem pārkāpumiem, tāpēc īpaši svarīgi, ja pirmajā darbavietā šie jautājumi ir sakārtoti. Šī tēma ir aktuāla arī valsts mērogā, un atbildīgās institūcijas rūpējas, lai jaunieši un viņu vecāki būtu informēti gan par savām tiesībām, gan pienākumiem. Ir izlasīt darba līgumu, pārrunāt jautājumus par darba algas veidošanos, nodrošināt sociālās garantijas un izglītot par darba drošību, jo tieši uz šo zināšanu un pieredzes pamata turpmāk tiks balstīta izpratne par darba attiecībām.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.