FKTK: Redzamas kreditēšanas atdzīvošanās pazīmes

Pēc salīdzinoši kūtras kreditēšanas 2014.gadā, kad jaunizsniegto kredītu apmērs rezidentu nefinanšu uzņēmumiem bija zemākais četros gados, šā gada pirmajā pusē redzamas kreditēšanas atdzīvošanās pazīmes, sāk augt uzņēmumu pieprasījums pēc banku kredītiem, teikts Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) publicētajā pārskatā par finanšu un kapitāla tirgu otrajā ceturksnī.

Rezidentu nefinanšu uzņēmumu jauno kredītu apmērs šī gada pirmajos sešos mēnešos sasniedza 600 miljonus eiro, kas bija par apmēram 90 miljoniem eiro jeb 18% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

Rezidentu mājsaimniecību jaunie kredīti mājokļa iegādei turpināja mēreni augt – šā gada pirmajos sešos mēnešos mājsaimniecībām kļuva pieejami kredīti mājokļa iegādei, rekonstrukcijai un remontam 127 miljonu eiro apmērā, kas ir par 2,4% vairāk salīdzinājumā ar attiecīgo periodu pērn. Pieauga patēriņa finansēšana, kā arī pārējie mājsaimniecībām piešķirtie kredīti, kopumā pārsniedzot 90 miljonus eiro pusgada laikā, kas bija gandrīz 1,7 reizes vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

Nerezidentu jaunajā kreditēšanā dominēja īstermiņa aizdevumi ar atmaksas termiņu mazāku par vienu gadu (82% no sešu mēnešu laikā izsniegtajiem kredītiem). Apmēra pieaugumu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, lielā mērā ietekmēja ASV dolāra kursa stiprināšanās attiecībā pret eiro, jo gandrīz trīs ceturtdaļas no kredītiem bija denominēti ASV dolāros, skaidro FKTK.

Kopējais kredītportfelis otrajā ceturksnī samazinājās. Tautsaimniecības nozaru dalījumā dinamika bija dažāda – pieaugums vērojams informācijas tehnoloģiju (par 31 miljonu eiro), nekustamā īpašuma un būvniecības (par 21 miljonu eiro), citu pakalpojumu (par 17 miljoniem eiro), lauksaimniecības (par 16 miljoniem eiro) un apstrādes rūpniecības (par 4,5 miljoniem eiro) nozarēs. Savukārt samazinājās kredītportfeļi šādās nozarēs: tirdzniecība (par 23 miljoniem eiro), transports (par 18 miljoniem eiro) un enerģētika (par 12 miljoniem eiro).

Banku sektora kopējais kredītportfelis šā gada jūnija beigās bija 14,744 miljardi eiro.

Pirmā pusgada beigās virs 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars banku sektora kopējā portfelī bija 6,7%. Nerezidentu virs 90 dienām kavēto kredītu īpatsvars attiecīgajā portfelī pieauga līdz 6,9%, atspoguļojot ekonomikas bremzēšanos Krievijā. Kopējais kavēto kredītu īpatsvars būtiski nav mainījies un veido 13,2% no kredītportfeļa.

Pārstrukturēto kredītu īpatsvars, kuri nav kavēti ilgāk par 90 dienām, jūnija beigās bija 7,8%.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.