Swedbank: esam apņēmušies nepiemērot negatīvas likmes depozītiem

Swedbank Latvija 2015. gadā pirmajā pusgadā ir strādājusi ar 57 miljonu eiro peļņu (salīdzinoši ar 59 miljoniem eiro attiecīgajā periodā pērn), informē kredītiestāde.

«Lai arī pastāv neskaidrība par Grieķijas statusu eirozonā un turpinās ekonomiskā lejupslīde Krievijā, Latvijas ekonomika turpina mēreni augt. Mājsaimniecību un uzņēmēju noskaņojums ir salīdzinoši stabils, un vairākas pazīmes liecina par investīciju aktivitātes kāpumu un augošu pieprasījumu pēc kredītiem. Tas ļāvis mums stabilizēt savu kredītportfeli. Šajā bezprecedenta zemu procenta likmju situācijā ieguvēji ir kredītņēmēji, tomēr tā neiepriecina noguldītājus. Swedbank, līdzīgi kā vairums banku, ir apņēmusies nepiemērot negatīvas likmes depozītiem,» saka Māris Mančinskis, Swedbank Latvija vadītājs.

Kredītportfeļa apjoms, salīdzinot ar 2014. gada 31. decembri, ir palicis nemainīgs, bet salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, tas ir palielinājies par 1%, galvenokārt pateicoties kredītu pieprasījumam, ko veicinājusi stabila ekonomiskā situācija Latvijā. Otrajā ceturksnī pozitīvas tendences bija vērojamas uzņēmumu kreditēšanā, līzingā un privātpersonu finansēšanā. Jauno kredītu apjoms 2015. gada pirmajā pusgadā sasniedza 425 miljonus eiro, salīdzinot ar 268 miljoniem eiro attiecīgajā periodā pirms gada. 2015. gada 31. martā Swedbank Latvija kreditēšanas tirgus daļa bija 21% (22% – 2014. gada 31. decembrī)

Kopš 2014. gada 31. decembra noguldījumu apjoms ir samazinājies par 2 %, un 2015. gada 31. martā Swedbank Latvija depozītu tirgus daļa bija 17%. Kredītu attiecība pret depozītiem bija 87% (89% 2014. gada 31. decembrī).

Swedbank Latvija veica iepriekš veikto uzkrājumu atbrīvošanu 11 miljonu eiro apjomā, salīdzinot ar 6 miljoniem eiro 2014. gada pirmajos sešos mēnešos, ko veido pāris nozīmīgu aizdevumu atgūšana. Slikto kredītu līmenis turpināja samazināties un 2015. gada pirmajā pusgadā bija 138 miljoni eiro (2014. gada 31. decembrī tie bija 154 miljoni eiro). Kredītportfeļa kvalitāte turpināja uzlaboties un slikto kredītu īpatsvars šobrīd vērtējams kā mērens, skaidro kredītiestādē.

Zemo procentlikmju ietekmē, tīrie procentu ienākumi samazinājušies par 10%, salīdzinot ar 2014. gada pirmo pusgadu. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, tīrie procentu ienākumi palielinājušies par 6%.

Pateicoties augošai pakalpojumu izmantošanas aktivitātei, salīdzinot ar 2014. gada pirmo pusgadu, tīrie komisijas naudas ienākumi pieauguši par 3%. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, tīrie komisijas naudas ienākumi paaugstinājušies par 4%.

Salīdzinot ar pagājušā gada attiecīgo periodu, kopējie izdevumi samazinājušies par 5%. Salīdzinot ar iepriekšējo ceturksni, izdevumi samazinājušies par 2%. Ieņēmumu/izdevumu koeficents šā gada pirmajā pusgadā bija 0.40 (0.38 – 2014. pirmajā pusgadā).

Pagājušajā gadā ir precizētas Eiropas normatīvās kapitāla prasības (CRR/CRD IV), kas ļauj vēl vairāk optimizēt Swedbank Grupas kapitāla struktūru. Ņemot vērā ilgstošu stabilas rentabilitātes periodu, Swedbank darbībai Baltijā ir augsts kapitalizācijas līmenis. Tādejādi otrajā ceturksnī Swedbank ir pieņēmusi lēmumu izņemt papildu dividendes 400 miljonu eiro apmērā no Igaunijas meitasuzņēmuma un nodot tās mātesuzņēmumam. Tā kā Igaunijā peļņai pie sadales tiek piemērots nodoklis, tas veido nodokļu izdevumus 100 miljonu eiro apmērā. Swedbank ierastā dividenžu politika attiecībā uz darbību Baltijā nosaka, ka aptuveni 60% no peļņas, ko radījuši meitasuzņēmumi Baltijas valstīs, no 2014.gada tiks izmaksāti mātesuzņēmumam Swedbank AB. Swedbank arī apsver iespēju optimizēt kapitāla struktūru Latvijas un Lietuvas meitasuzņēmos. Dividenžu izmaksas ietekme uz nodokļu maksājumiem Latvijā un Lietuvā ir atšķirīga, jo pastāvīgi tiek maksāts uzņēmuma ienākuma nodoklis, informē bankā.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.